Polacy a choroby układu krążenia

Polacy wobec chorób układu krążenia

dr Zofia Słońska, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie


Narodowy Instytut Kardiologii zlecił Pracowni Badań Społecznych w Sopocie realizację badania*, które miało pokazać rzeczywisty stosunek Polaków do chorób układu krążenia. Wyniki badania pozwoliły określić, jaki jest w naszym społeczeństwie poziom wiedzy na temat przyczyn, profilaktyki i leczenia tych schorzeń. Poniżej prezentujemy najważniejsze wyniki i wnioski z poszczególnych zagadnień poruszanych w badaniu.

Wiedza ogólna na temat chorób układu krążenia i czynników ryzyka


Choroby ukladu krążenia - Niespókna postawa wobec zagrożenia

 • 90% Polaków uważa, że potencjalnie każdy może zachorować na choroby układu krążenia jednocześnie.
 • Jednocześnie jedynie 9% dorosłych Polaków deklaruje, z myślą o zdrowiu, chęć zmiany swoich codziennych zachowań np. rzucenie palenia, zmianę diety.


Poziom aktywności fizycznej a zapobieganie chorobom układu krążenia

 • Jedynie 30% badanych zadeklarowało poziom aktywności fizycznej, który można uznać za prawidłowy z punktu widzenia zapobiegania chorobom układu krążenia. Ćwiczą częściej młodsi, bardziej wykształceni, mieszkańcy miast, kadra kierownicza, uczniowie i studenci.
 • 3% badanych zadeklarowało plany poprawy kondycji fizycznej.


Sposoby radzenia sobie ze stresem a czynniki ryzyka chorób układu krążenia

 • Najczęściej wymienianymi sposobami radzenia sobie ze stresem będącymi jednocześnie czynnikami ryzyka chorób układu krążenia są: palenie papierosów (35% odpowiedzi); jedzenie (22% odpowiedzi); picie alkoholu (13% odpowiedzi).
 • Jedynie 9% Polaków jako sposób na rozładowanie stresu stosuje aktywność fizyczną.Rozbieżność między poziomem ogólnej i szczegółowej wiedzy z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia


Aktywność fizyczna

 • 94% badanych zgadza się z tezą, że regularne ćwiczenia fizyczne zwiększają szansę uchronienia się od chorób układu krążenia
 • 43% posiada prawidłową wiedzę na temat form i dawki wysiłku fizycznego niezbędnego z punktu widzenia profilaktyki chorób układu krążenia


Prawidłowe żywienie

  Znacząca większość Polaków zna ogólne zasady prawidłowego żywienia, ale w wiedzy szczegółowej z tego zakresu występują zasadnicze braki, na przykład: 50% badanych uznało, że margaryna miękka jest równie szkodliwa jak masło; 35% badanych nie wiedziało o związku między spożyciem soli i nadciśnieniem

Polacy a regularność przeprowadzania badań profilaktycznych


Badania profilaktyczne - ciśnienie tętnicze

 • Deklaracje systematyczności dokonywania pomiarów ciśnienia tętniczego:

  • w ciągu ostatniego miesiąca – 20% Polaków
  • w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy - 45% Polaków
 • 42% Polaków twierdzi, że wie jakie wartości ciśnienia tętniczego mówią o nadciśnieniu, ale tylko 12% z nich potrafi podać prawidłowe wartości


Badania profilaktyczne - cholesterol

 • Deklaracje systematyczności dokonywania pomiarów cholesterolu:

  • w ciągu ostatniego miesiąca – 9% Polaków
  • w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy - 16% Polaków
 • 30% Polaków nigdy nie mierzyło profilaktycznie poziomu cholesterolu.Status materialny, a dbanie o zdrowie


Wpływ statusu materialnego na zachowania związane ze zdrowiem

 • Kupując żywność, przygotowując posiłki lub wybierając potrawy w restauracji lub bufecie 67% Polaków kieruje się przede wszystkim ceną.
 • Osoby wywodzące się z gospodarstw domowych o dochodzie poniżej 300 zł na głowę kierują się znacznie częściej ceną (zawsze 61%) niż osoby z gospodarstw o dochodzie powyżej 700 zł na głowę (zawsze 26,2%).
 • A na przykład na zawartość tłuszczu w kupowanej lub zamawianej żywności zawsze zwraca uwagę jedynie 15% osób

* Polacy wobec chorób układu krążenia - wiedza i stosunek do profilaktyki, Narodowy Instytut Kardiologii we współpracy z PBS.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"