Leczenie w poradni Narodowego Instytutu Kardiologii

Diagnostyka

Narodowy Instytut Kardiologii udziela świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie: badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowych przewodu pokarmowego - gastroskopii oraz medycyny nuklearnej.

Diagnostyka odbywa się w lokalizacji:
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa


Pracownia Tomografii Komputerowej

Rejestracja telefoniczna:
+48 22 343 45 55
+48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 7:30 - 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Rejestracja osobista - codziennie w godzinach 8:00 - 15:00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)


Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Rejestracja telefoniczna:
+48 22 343 45 55
+48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 7:30 - 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Rejestracja osobista w godzinach: pn. 8:00 - 18:00, wt - pt: 8:00 - 15:00


Samodzielna Pracownia Endoskopowa

Rejestracja telefoniczna:
+48 22 343 45 55
+48 22 815 30 11

Infolinia pracuje codziennie w godzinach 7:30 - 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Rejestracja osobista - codziennie w godzinach 8:00 - 15:00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)


Skierowanie

Oryginał skierowania należy dostarczyć - osobiście bądź za pośrednictwem poczty - w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu badania. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących).


Świadczenia poza kolejnością


Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2015 r., poz. 793),

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane
(na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • osób represjonowanych,
 • kombatantów,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"