Leczenie w poradni Instytutu Kardiologii

Odwiedziny chorych

Godziny odwiedzin

Pacjentów przebywających w Klinikach Instytutu Kardiologii można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

  • od 15:00 do 19:00 - w dni powszednie
  • od 12:00 do 19:00 - w soboty, niedziele i święta

Odwiedziny chorych przebywających w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej odbywają się codziennie od godz. 12:00 do godz. 18:00 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem.


Odwiedziny w godzinach nocnych

Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego w godzinach nocnych.

Podczas odwiedzin

W czasie odwiedzin, u jednego pacjenta mogą przebywać równocześnie w sali chorych tylko 2 osoby. Chorych mogą odwiedzać dzieci od 10 roku życia, przy czym dzieci w wieku 10-14 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Nie można odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom przeziębionym.

Ponadto w przypadku zagrożenia epidemiologicznego Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych może czasowo ograniczyć prawo do odwiedzin chorych przez osoby z zewnątrz.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"