Materiały dla pacjentów


System ochrony zdrowia w Polsce to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną obywateli. Dość często sami nie wiemy jak funkcjonuje ochrona zdrowia albo otrzymujemy na ten temat niewłaściwe informacje. Warto więc wiedzieć, jak jest w rzeczywistości. To może bardzo ułatwić korzystanie z opieki zdrowotnej.


Choroby układu krążenia


Polacy żyją kilka lat krócej niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej!

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oceniający największe zagrożenia dla zdrowia ludzkości w XXI wieku, uznaje nadciśnienie tętnicze za najważniejszą przyczynę zgonów. W Polsce zabójcą nr 1 są choroby układu krążenia - tysiące osób umiera w ciągu roku z powodu zawału serca i udaru mózgu. Kolejne tysiące stają się inwalidami z powodu tych schorzeń.


Diagnostyka kardiologiczna


Serce daje sygnały ostrzegawcze

Znając poszczególne czynniki ryzyka, możemy określić swoje własne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a trafna diagnoza wystawiona w porę może uratować życie!


Metody leczenia chorób układu krążenia


Choroby serca i naczyń są najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce. Rokrocznie z tego powodu umiera ponad 170.000 kobiet i mężczyzn, najczęściej na skutek zawału serca, choroby wieńcowej, chorób naczyń mózgu (tzw. udarów). Przegląd najpopularniejszych metod leczenia chorób układu krążenia.

Profilaktyka


Jest wiele doskonałych, bardzo skutecznych leków, ale najlepsze nawet leczenie nie zastąpi profilaktyki.
Jeśli chcemy być zdrowi, dożyć osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu, a nawet stu lat, musimy sami jak najszybciej zadbać o swoje zdrowie.


Wrogowie Twojego serca


Znając czynniki ryzyka chorób układu krążenia, możemy określić swoje własne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz redukować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dobrze poznać swoich wrogów i wiedzieć co nam tak na prawdę szkodzi.


Dla seniorów


Starzenie się ludności Europy i Polski jest prawdopodobnie najważniejszym wyzwaniem zdrowotnym i społeczno-politycznym nadchodzących lat.

Utrzymanie satysfakcjonującego stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej seniorów, w tym zwiększenie możliwości zatrudnienia i ograniczenie kosztów leczenia chorób są priorytetowymi działaniami Komisji Europejskiej. Niestety, coraz dłuższe życie ludzkie nie zawsze jest życiem w pełni szczęśliwym i owocnym.


Dla kobiet


Choroby układu krążenia są główną przyczyną umieralności kobiet

Są odpowiedzialne za ok. 40-50% zgonów. Przewyższają tym samym ponad dwukrotnie liczbę zgonów spowodowaną wszystkimi nowotworami łącznie. Dziesięć razy więcej kobiet jest dotkniętych chorobą wieńcową i udarem mózgu niż rakiem piersi! Sama choroba niedokrwienna serca jest przyczyną śmierci 1/3 kobiet.


Kalkulatory

Prowadzący: Dział Systemów Informatycznych


Dla szkół


Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski do wzięcia udziału w Programie Polkard Media Junior „Pamiętaj o sercu”. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy skutecznie chronić dzieci i młodzież przed chorobami serca i naczyń!

Przygotowaliśmy scenariusze lekcji oraz narzędzia edukacyjne, które propagują zdrowy styl życia wśród młodych osób. Materiały te mogą być wykorzystane podczas zajęć biologii, wychowania fizycznego lub godziny wychowawczej jako ciekawe uzupełnienie programu szkolnego.

Scenariusze zostały przygotowane dla trzech grup wiekowych – dzieci w klasach 1-3 i 4-6 szkół podstawowych oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Mamy nadzieję, że spełnią one Państwa oczekiwania i przyniosą wiele korzyści.

prof. dr hab. med. Wojciech Drygas, Koordynator Programu
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"